Αστάρι Αρχεία - FGL-eshop

Ασταρι


Τι είναι το αστάρι;
Το αστάρι είναι ένα επίχρισμα σε ρευστή μορφή που προσδίδει πρόσφυση στην επιφάνεια που θα τοποθετηθεί,με σκοπό να “δέσει” τις δύο επιφάνειες που παρεμβάλεται. Υπάρχουν πολλών ειδών αστάρια και βάσεων ανάλογα με την χρήση που θέλουμε να κάνουμε.Ανάλογα με την βάση υπάρχει και ο κατάλληλος διαλύτης που το αραιώνει και το κάνει πιο εύκολο στο πέρασμά του.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος