Αποστραγγιστική Μεμβράνη (Αυγουλιέρα) - FGL-eshop

Αποστραγγιστική Μεμβράνη (Αυγουλιέρα)

Αποστραγγιστική Μεμβράνη (Αυγουλιέρα) σε συσκευασία 40m²

Τιμή με ΦΠΑ: 55,06  /Ρολό 40m²

Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 44,40  /Ρολό 40m²

Αποστραγγιστική μεμβράνη (αυγουλιέρα) που αποτελείται από πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας. Τοποθετείται σε τοιχία υπογείων, για προστασία από τραυματισμό και μηχανική φθορά κατά τη διαδικασία επίχωσης, των στρώσεων στεγανοποίησης που έχουν προηγηθεί και για την απομάκρυνση (αποστράγγιση) των υπόγειων υδάτων (σύστημα Drainage). Εφαρμόζεται επίσης σε φυτεύσεις δωμάτων πριν τη διαδικασία ανάπτυξης μεθόδου επικάλυψης φορτίου.

Η κατανάλωσή του είναι περίπου 1m² μεμβράνης ανά 1m² επιφάνειας, ενώ συσκευάζεται σε ρολά 40 m² (2,0 m x 20,0 m)

Τιμή Μονάδας: 1,11€ / τ.μ.