Μόνωση Τοιχοποιίας - FGL-eshop

Μόνωση Τοιχοποιίας

 

Μόνωση Τοιχοποιίας

Μόνωση Τοιχοποιίας – Μόνωση Τοίχων με τη μέθοδο της διπλής τοιχοποιίας. Αν έχετε οικοδομή και γενικά κτήριο στο στάδιο της ανέγερσης μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο της μόνωσης διπλής τοιχοποιίας, ωστόσο καλό είναι να ενημερωθείτε και για την εξωτερική θερμομόνωση και ιδιαίτερα μάλιστα για το πρωτοπόρο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Durosol eXternal.